"Remarkabe"

New York Times

 

"Tremendous"

 

Independent on Sunday

 

"Outstanding"

The Irish Times

 

"Masterful"

Booklist USA Starred Review

 

"Stellar"

Herald Scotland

 

"A Delight to Read"

The Guardian

 

"Incredibly Appealing"

 

Publisher's Weekly

 

"Unique"

Sydney Morning Herald

 

"Remarkable"

Irish Independent

 

"Incredibly Funny"

Today With Pat Kenny

 

"Magnificent"

Sunday Independent

 

"Heartbreaking"

Kirkus Review

 

"Original"

TV3 Book Club

 

 

"Brilliant"

Library Journal USA Starred Review

 

"Extremely Funny"

Booktrust UK

 

"Stunning"

Hot Press Magazine

 

"A Super Read"

Ryan Tubridy

 

"Mesmerising, Lyrical"

North and South Magazine NZ

 

"Wonderful"

Books Ireland Magazine

 

"Authentic and Daring"

The Daily Telegraph Australia

 

 "Gripping"

We Love This Book

The Gamal
by Ciarán Collins
(Bloomsbury 2013)

 

Caitheamh Aimsire

ceol,taitníonn ____liom, léitheoireacht,ag léamh, scríobh, scríbhneoireacht, seinnim, ag seinm, Bosca ceoil,feadóg stáin,éistim le,ag íoslódáil,bádóireacht,sciáil,imreoirí, scátáil,stáisiún spraoi,cluichí,ríomhaire,físeáin,féach ar ,críochnaím,obair bhaile,ficheall,cártaí,dairteacha,cruicéad,dornálaiocht,cró,dairteacha,peil ghaelach,cispheil,liathróid láimhe,leadóg,cúirteanna,taisteal,suíomh sóisialta,snámh,lúthchleasaíocht,raon reatha,rith,bróga reatha,dordghiotár,méarchlár,drumaí,canaim,cór,banna ceoil,siúl,spaisteoireacht,caiacadóireacht. sléibhteoireacht,surfáil,seoltóireacht,scimeáil, stáin,éistim le,íoslódáil,bádóireacht,sciáil,eiteog,surfáil ,ag imirt eiteoige,rásaíocht,capall,marcaíocht,geall,geallghlacadóir,féachaim ar,cianrialtóir,taifead,ógánaigh,ciseán,úd,slacán,imríonn,seinneann,ag súgradh,clós na scoile,líontán,cúl,cúilín,urraíocht,amaitéarach,clogad, cruicéad,bainisteoir,traenálaí,,cailleann,buann,buaileann,ag seinm,spreagann,buaiteoirí,comhscór,traenálann,triailchluiche,caillteoirí,iascaireacht,liathróid láimhe,áiseanna, den scoth,cúirteanna,pá,urraíocht,poiblíocht,fógraíocht,ionad só,linn snámha,tobán,te,allais,ciliméadar,gleacaíocht ,halla gleacaíochta,iomaíocht,ag glacadh páirte,rannphártithe ,ar son na cúise,gairmiúil, gairmiúlacht,bonn,airgid,óir,cré-umha,trófaí, corn,proifisiúnta,tairbhe,taitneamh,buntástí,ligim mo scíth,slí éalaithe,déan dearmad,buailim le cairde nua,taitníonn spórt liom,cláracha spóirt,cearta, ceannaíonn ,táillí,laghdaítear brú na scrúduithe.

Cliceáil anseo do na nótaí ar fad:

Nótaí Mr Collins

GAEILGE

"Cleachtadh a dhéanann máistreacht!"


AN SNEACHTA


Bhí foláireamh sneachta ‘Stádas Dearg’, an foláireamh is tromchúisí (most serious warning), eisithe ag Met Éireann do chuid mhaith den tír ar feadh cúpla lá. Dúnadh scoileanna agus láithreache oibre ar fud na tíre agus cuireadh a lán cluichí agus ócáidí eile ar ceal. Nílimid i dtaithí ar an méid sin sneachta sa tír seo, agus mar sin stopann gach rud. Le cúnamh Dé tháinig gach duine sa tír slán as. Bhíos féin lánsásta leis an son chun an fhírinne a rá. Bhain páistí an-taitneamh as. Bhí fir sneachta i ngach áit. Ní nach ionadh mar is fíor-annamh a tharlaíonn a leithéad sa tír seo. (It's no wonder because it's very rare that the likes of it happens in this country.) Rinne mé roinnt staidéir chomh maith ar ndóigh. Bhí trua agam do na mílte a bhí sáinnithe in aerfoirt nuair a cuireadh a n-eitiltí ar ceal. 

Bréagscrúdú don bhéaltriail 9/3/2018.

Léamh na Filíochta don Scrúdú Béil -CLICEÁIL AGUS ÉIST

Géibheann

An tEarrach Thiar

Mo Ghrá-sa

An Spailpín Fánach

Colscaradh

COMHRÁ -CLICK AND LISTEN

Frásaí

Tú Féin

Do theaghlach

Do cheantar -faoin tuath

Do cheantar -baile mór

Do Cheantar -gar don chósta

Fadhbanna sa cheantar

Inis dom faoin scoil seo

An maith leat an scoil seo?

An Idirbhliain

Taithí oibre 1

Taithí oibre 2 -múinteoireacht

An Ghaeilge

An Ghaeilge sna Meáin

Coláiste Samhraidh sa Ghaeltacht

Taisteal

Post Páirt aimseartha

Sáibheáltacht ar na Bóithre

Laethanta Saoire

Is duine spórtúil mé...

Fadhbanna sa Spórt

Fón Póca agus an t-Idirlíon

Bochtanas

An Samhradh Seo Chugainn

Ceolchoirm

Ceol

An scannán is fearr leat

Cad a dhéanfaidh tú sa todhchaí? 1

Cad a dhéanfaidh tú sa todhchaí? 2

 

1 An Fhoireann ag cruthú go hiontach

 • Meán Fómhair a bhí ann agus bhí Seán agus Liam ar scoil.
 • Chonaic siad fógra an an mballa faoi shraith iomána agus go raibh imreoirí nua ag teastáil ón scoil.
 • Dúirt Seán go raibh sé spéisiúil agus gur chóir dóibh triail a bhaint as. Shocraigh Liam go labhródh sé leis an múinteoir faoi.

Sraith iomána

 • Dúirt siad go mbainfeadh siad triail as.
 • Mhínigh an múinteoir go mbeadh siad ag traenáil dhá lá tar éis scoile in aghaidh na seachtaine.

 

 • Bhí siad ag traenáil go dian agus d’éist siad go crinn lena mbainisteoir.
 • Tháinig feabhas mór orthu, gan amhras ar bith.
 • I mí Aibreáin bhí cruinniú ag an bhfoireann leis an mbainisteoir. Dúirt sé go raibh bliain iontach curtha isteach acu agus go raibh siad sa chraobh.

 

 • Cuireadh fógra mór ar an mballa sa scoil faoin gcluiche cheannais.
 • Bheadh an bus ag imeacht ar a do a chlog.
 • Bheadh tacaíocht mór ag dul ón scoil.

 

 • Cluiche iontach a bhí ann ar an lá. Ar ámharaí an tsaoil, bhuaigh Coláiste Eoin.
 • Ba é Liam an captaen agus ghlac sé an corn ar son a fhoireann.
 • Bhí áthas an domhain ar gach duine.

Captain

Corn

 • Ar ais ar scoil mhol príomhoide na scoile iad agus ghuigh sé comhghairdeas leo.
 • D’inis sé dóibh go n-eagródh sé cóisir mór dóibh sa scoil.
 • Bhí bród agus áthas ar na buachaillí ar fad, agus ar ndóigh ar an traenálaí.

 

2 Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht

 • Faigheann daoine óga bus don Ghaeltacht taobh amuigh de Choláiste Sheosaimh.
 • Buaileann Liam, Sorcha agus Clár lena chéile roimh dhul ar an mbus.
 •  

 

 • Tiomántar an bus ag dul I dtreo an spidéil, I gcontae na Gaillimhe.
 • Tá múinteoir nó treoraí ag caint le ar an mbus.

 

 • Sroicheann siad Baile na hAbhann I gConemara.
 • Feiceann siad a scoil agus faigheann siad a lóistín.

 

 • Freastalaíonn siad ranganna sa mhaidin. Bíonn béile mór acu sa cheaintín ag am lóin.
 • Sa tráthnóna imríonn siad cluiche peile. Bíonn céilí ar siúl san oíche ansin. Baineann siad an-taitneamh as an rince traidisiúnta.

Lucht leanúna ag dul I bhfiáin.

Bean ag seinnm bosca cheoil, ceol traidisiúnta.

 • Siúlann siad cois farraige. Tá lead amháin ag snámh.
 • Tá comharthaí do cheanncheathrú TG4 agus Raidio na Gaeltachta.
 • San treo eile tá Teach an Phiarsaigh I Ros Muc.

 

 • Tá an cúrsa críochnaithe anois agus tá siad go léir ag fágáil slán ar a chéile. Tá siad chun filleadh abhaile ar an mbus.
 • Deir Liam go bhfeicfidh sé na cailíní arís an bhliain seo chugainn.
 • Geallann siad go léir go gcuirfidh siad téacs chuig a chéile. Is léir go bhfuil brón ar Shorcha a cáirde a fhágáil.

 

3 Timpiste

 • Tá an aimsir go hainnis. Tá sé ag stealladh báistí agus tá an ghaoth ag séideadh go láidir.
 • Tá scáth báistí ag in aired ag duine éigin ar thaobh na sráide.
 • Is léir go bhfuil an bother sleamhain faoin gcarr leis an mbáisteach go léir.

Soilse tráchta.

Locháin uisce.

 • Tá Liam agus Síle sa charr. Tá Liam ag tiomáint agus tá sé ag caint ar an bhfón póca go gealgháireach.
 • Ní chaitheann sé a chros sábhála ach an oiread.
 • Ní bhacann sé le rialacha an bhóthair agus níl a aird dírithe ar an mbóthar.

Aoibh an gháire ar ar an mbeirt acu.

 • Go tobann siúlann fear amach ar an trasrian chosaithe.
 • Feiceann Liam é go déanach agus níl sé ábalta an carr a stoppadh in am. Sciorrann an carr.
 • Leagtar an fear a bhí ag trasnú an bhóthair.
 • Feiceann lánúin atá ar thaobh na sráide an timpiste. Tá sceon ar Liam agus Áine sa charr.

 

 • Chuir fear fios ar na seirbhísí éigeandála.
 • Tá an fear sínte ar an talamh. Dealraíonn sé go bhfuil sé gan aithne gan urlabhra.
 • Tá an lánúin ag iarraidh cabhrú leis an bhfear gortaithe.

Cuma an-bhuartha ar a aghaidh.

 • Labhraíonn Garda le Liam agus Áine. Tógann sé a sionraí.
 • Taobh thiar dóibh cuirtear an fear bocht isteach san otharcharr ar shínteán.

An Garda ag fiosrú na timpiste.

 • Tá Liam agus Áine ag caint leis an nGarda sa stáisiúin. Tá fiosrúchán á dhéanamh ag an ngarda.
 • Freagraíonn siad a gceisteanna. Is léir go bhfuil siad an-bhuartha ar fad.
 • Admhaíonn Liam go raibh sé ag caint ar an bhfón póca nuair a thara an timpise.
 • Tá cuma an-dáiríre ar an ngarda.

Bleachtaire

4   Rialacha na scoile

 • Tugann an príomhoide caint do na daltaí go léir ag an tionóil faoi rialacha na scoile –meas a bheith ar gach duine, an éide scoile a chaitheamh I gceart, obair go dian agus mar din de.

 

 • Is beag aird a thugann Liam, Seán, Áine agus Clár ar na rialacha.
 • Beirtear ar na buachaillí ag troid agus ar na cailíní ag caitheamh toitíní.

 

 • Tugann múinteoir amháin íde béil do na buachaillí.
 • Meabhraíonn sé rialacha na scoile dóibh.
 • Friafríonn sé dóibh an bhfuil aon rud le rá acu. Ní deir siad aon rud.
 • Míníonn múinteoir eile go ndeanann tobac dochar don tsláinte agus gur cur amú airgid é.

 

 • Labhraíonn a dtuismitheoirí leo go léir. Deir siad go bhfuair siad glaoch ón bpríomhoide agus bhfuil siad I dtrioblóid agus go bhfuil cruinniú acu leis an bpríomhoide an maidin dar gcionn.

 

 • Tá Áine agus a tuismitheoirí ag an gcruinniú leis an bpríomhoide.
 • Is léir go bhuil an príomhoide an-dáiríre. Tá na tuismitheoirí eile sa seomra feithimh le Liam, Seán agus Clár.

Neirbhíseach. Tromchúiseach.

 • Faigheann siad go léir coinneáil agus tá siad fós ann sa tráthnóna ag fiche cúig tar éis a cúig.

 

 

5 Caillte sna Sléibhte

 • Bhuail grúpa siúlóirí cnoc ag bun an tsléibhe i gCorráin Tuathail, Contae Chiarraí. Ina measc bhí Liam agus Séan.
 • Bhí siad gléasta ina n-éidí allamuigh le broga siúlóide, maidí siúil agus málaí droma.
 • Bhí léirsceáil agus compáis acu chomh maith.
 • Dúirt duine acu go raibh ceo dainséarach ann ach níor aontaigh duine eile, a dúirt nach raibh sé uafásach agus go leanfaidis ar aghaidh.

 

 • Bhí siad ag fágáil na bunchnoic nuair a thug Liam faoi deara go raibh an ceo ag eirí níos troime.
 • Níor bhac Seán leis an bhfoláireamh agus lean siad ar aghaidh.

 

 • Tar éis tamaill thug na buachaillí faoi deara go raibh a ghrúpa imithe ar aghaidh. Bhí siad tite siar.
 • Mhinigh Seán go gcaithfidís brostú nó go gcaillfear iad.
 • Bhí siad ag eirí buartha.

 

 • Anois bhí an ceo an-trom ar fad agus bhí Liam agus Seán ar strae.
 • Chuir a chomh-shiúlóirí glaoch ar na seirbhísí éigeandála agus thosaigh siad ag glaoch “Cá bhfuil siad,” in ar a chinn is a gutha.
 • Ní raibh tásc ná tuairics orthu, faraor.

 

 • Rinne na seirbhísí éigeandála dianchuardach chun teacht ar na buachaillí.
 • Tháinig héileacaptar de chuid Aer Chóir na hÉireann chun cabhrú.
 • D’aimsigh siad na buachaillí ar deireadh agus shábháil siad iad.
 • Chuaigh fear tarrthála anuas ar théad tarraingte chun iad a ardú isteach sa héileacaptar.

 

 • Bhí áthas an domhain ag gach duine gur tháinig gach duine slán as an eachtra.
 • Dúirt an ceannaire go raibh sé buíoch nár maraíodh nó gortaíodh siad.
 • Dúirt Liam nach rachaidis ag siúl sa cheo arís. Bhí ceacht foghlamtha acu, gan amhras ar bith.

 Nótaí Filíochta Ginearálta

Remember!

an dán

téama an dáin

an file

dearcadh an fhile

tá brón (sadness) ar an bhfile

tá an file brónach (sad)

 

 • Is é ______ téama an dáin seo.

_______ is the theme of this poem.

 

 • Tá chuid mhaith mothúchán láidre sa dán seo –idir grá, uaigneas, briseadh croí agus díomá –ach is dóidh liom gurb é an brón an mothúchán is treise atá ann.

There are many strong emotions in this poem –love, loneliness, broken heartedness and disappointment among them –but I feel that sadness is the most dominant emotion in the poem.

 

 • Tá an file ag smaoineamh ar …

The poet is thinking about

 

 • Léiríonn an íomhá X seo go bhfuil an file Y (croíbhriste) agus í ag smaoineamh ar Z

This image of X shows that the poet isY ( broken-hearted), thinking of Z.

 

 • Usáideann an file íomhánna eile a léiríonn an brón atá uirthi.

The poet uses other images that show her sadness.

 

 • Tá codarsnacht idir A agus B.

There is contrast between the parents and their son

 

 • Usáideann an file athrá chun a mothúcháin a chur in iúl go soiléar dúinn. Cuireann sí béim ar an mbrón atá uirthi mar…

The poet uses repitition to convey her feelings clearly. She emphasises her sadness because…

 

 • Cuirtear an téama sin os ár gcomhair go héifeachtach is go paiseanta leis na línte seo,

This theme is conveyed to us effectively and passionately with these lines,

 

 • Baineann an file úsáid as friotal tíosach, gonta, saibhir chun a t(h)éama a chur in iúl dúinn.

The poet uses economical, terse, rich diction to convey his/her theme.

 

 • Léiríonn an file a smaointe go soiléar dúinn nuair a deir sé …

The poet shows his thoughts clearly when he says…

 

 • Baineann an file usáid as roinnt íomhánna éifeachtacha chun pictiúr den ________ a chruthú dúinn.

The poet uses some effective images to create a picture of ­______ for us.

 

 • Cruthaítear atmaisféar fíoruaigneach, fíorbhrónach sa chéad véarsa.

A very lonely, very sad atmosphere is created in the first verse.

 

 • Usáideann an file saorvéarsaíocht sa dán seo.

The poet uses free verse in this poem.

 

 • Is breá liom an tslí a úsáideann an file rithimí nádúrtha na teanga. Tá saibhreas na Gaeilge fíorthaitneamhach sa dán seo.

I love the way the poet uses the natural rhythms of the language. The richness of Irish is very enjoyable in this poem.

 

 • Tá sí(/sé) ina m(h)áistir ar an teanga, mar a léirítear I gcruinneas agus I ngontacht línte mar…

He/she is a master of the language, as is shown in the exactness and terseness of lines like…

 

 • Tá deismireachtaí cainte an fhile sontasach freisin.

The turn of phrase of the poet is remarkable as well.

 

 • Usáidtear uaim (alliteration)/ aicill (assonance/rhyme involving vowels at the end of one line, and the middle of the next)/ athrá (repetition)/ íoróin (irony)/ logainmneacha (placenames)/ comhardadh deiridh (Bardic Rhyme)/ siombailí (symbols) chun béim (emphasis) a chur ar mhothúcháin an fhile. Mar shampla, sa dara véarsa…

 

 • Tugaimid faoi deara go bhfuil an íomhá/meafar seo dírithe ar an gcluas/ ar an tsúil.

We notice that this image/metaphor is directed toward the ear/eye (i.e. the sense of hearing/sight)

 
 

Cúrsaí Oideachais

A

Acadúil, Comhairle

Achtúireach, Eolaíocht

Ailtireachta, Ionad Oideachais

Airgeadas, Cuntasaíocht agus

Altranais agus Cnáimseachais

Amharclainne, Ceoil agus

Amharclainne, Dráma agus Staidéar

Anatamaíocht agus Néareolaíocht

Aosoideachas Leanúnach

Áiseach, Léann

B

Bainistíocht agus Margaíocht

Bealoideas

Béarla

Bia agus Chothúcháin, Eolaíocht

Bithcheimic agus Bitheolaíocht Cealla

Bitheolaíocht Cealla, Bithcheimic agus

Bitheolaíocht, Domhaneolaíocht ag Eolaíocht an chomhshaoil

C

Ceimic

Ceoil

Ceoil agus Amharclainne

Cheimiceach, Innealtóireacht Phróiseála agus

Chomhshaoil, Innealtóireacht Shibhialta agus

Chothúcháin, Eolaíocht Bia agus

Clasaicí

Cleachtadh Ginearálta

Cnáimhseachas agus Gínéiceolaíocht

Cnáimhseachais, Altranais agus

Coireolaíocht

Comhairle Acadúil

Córais Faisnéise Gnó

Cultúir, Teangacha, Litríochtaí agus

Cuntasaíochta agus Airgeadais

Cógaseolaíocht agus Teiripic

Cógaslann

D

Dlí, Gnó agus

Dlí, Dámh

Domhaneolaíocht agus Eolaíocht an chomhshaoil, Bitheolaíocht,

Dráma agus Staidéar Amharclainne

E

Eacnamaíocht

Ealaíona, Léann Ceilteach agus Eolaíochtaí Sóisialta

Eipidéimeolaíocht agus Sláinte Phoiblí

Eolaíochtaí Urlabhra agus Éisteachta

Eolaíocht an chomhshaoil

Eolaíocht, Innealtóireacht agus Eolaíocht Bhia

Eolaíochtaí Mhatamaiticiúil

Eolaíochtaí Sóisialta, Ealaíona, Léann Ceilteach agus

Eorpach, Léann

F

Fealsúnacht

Fealsúnacht agus Socheolaíocht

Fheidhmeach, Matamaitic

Fheidmeach, Síceolaíocht

Fiaclóireachta, Scoil agus Ospidéal

Fiseolaíocht

Fisic

forbairt agus sláinte bhéil

Fraincis

Fuinnimh, Innealtóireacht

G

Gaeilge Sean agus Meán

Gaeilge, Staidéar na

Gearmáinis

Geolaíocht

Ghaeilge, Nua-

Gínéiceolaíocht, Cnáimhseachas agus

Gnó agus Dlí

Gnó agus Forbairt an Bhia (A-Z)

Gaeilge, Scoil na Léinn

H

 

 

I

Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonaice

Innealtóireacht Phróiseála agus Cheimiceach

Innealtóireacht Eolaíocht agus Eolaíocht Bhia

Innealtóireacht Mheicniúil

Innealtóireachta, Scoil an

Iodáilis

Ionad Oideachais Ailtireachta

Ionad Staidéar Polasaí

J

L

Lárionad Teanga

Leictreach agus Leictreonaice, Innealtóireacht

Leigheas agus Sláinte

Leighis, Roinn

Linbh, Péidiatraic agus Sláinte

Litríochtaí agus Cultúir, Teangacha

Léann agus Teagasc

Léann Ceilteach agus Eolaíochtaí Sóisialta, Ealaíona,

Léann Sóisialta Feidhmeach

M

Máinliacht

Matamaitic

Matamaitic Fheidhmeach

Micribhitheolaíocht

N

Nua-Ghaeilge

Néareolaíocht, Anatamaíocht agus

O

Oideachas

Ospidéal Fiaclóireachta

P

Péidiatraic agus Sláinte an Linbh

Phróiseála agus Cheimiceach, Innealtóireacht

Plandeolaíocht

Polaitíocht

Portangéilis

R

Reiligiúin, Staidéar na

Rialtas

Ríomheolaíocht

Ríomhchláiritheoireacht

S

Scannánaigh agus Meáin Scáileáin

Scoil agus Ospidéal Fiaclóireachta

Scoil Chéimithe, Ealaíona, Léann Ceilteach agus eolaíochtaí Sóisialta

Scoil Chéimithe, Gnó agus Dlí

Sean agus Meán Gaeilge

Seandálaíocht

Seapánach, Léann

Shibhialta agus Chomhshaoil, Innealtóireacht

Sláinte an Linbh, Péidiatraic agus

Sláinte agus Leigheas

Sláinte Bhéil agus Forbairt

Sláinte Phoiblí , Eipidéimeolaíocht agus

Socheolaíocht

Socheolaíochta agus Fealsúnachta

Staidéir Spáinneacha

Staidreamh

Staidéar Polasaí, Ionad

Staidéir na mBan

Scoil Stair

Stair na hEalaíne

Síceolaíocht Fheidhmeach

Síciatracht

Sóisialta Feidhmeach, Léann

T

Teagasc agus Léann

Teangacha, Litríochtaí agus Cultúir

Teiripe Cheirde

Teiripic agus Cógaseolaíocht

Timpeallacht Dhaonna, Scoil

Tráchtáila, Dámh

Tíreolaíocht

Z

Zó-eolaíocht


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Coláiste na Tríonóide

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil Luimnigh

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Maigh Eo

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí

Coláiste Tráchtála Chorcaí

An Coláiste Lónadóireachta (catering)

An Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha

Coláiste Talmhaíochta Chloich na Coillte


Tá sé ar intinn agam/Tá súil agam/B’aoibhinn liom [altranas] a dhéanamh i [gColáiste na hOllscoile, Corcaigh]. Deirtear go bhfuil sé dúshlánach mar shlí beatha ach ceapaim go mbainfinn ardtaitneamh as. Creidim go mbeadh an-sásamh ag baint leis. Is breá liom a bheith ag obair/ag deighleáil [le daoine/ le huimhreacha/ le figiúirí/ i saotharlainn /amuigh faoin aer / le hainmhithe / litríocht / taighde / ríomhairí]. Tá aithne agam ar dhuine a rinne an cúrsa agus bhí sí an-sásta leis agus fuair sí post nuair a bhí sí cáilithe. Oibríonn sí uaireanta fada ach is fiú é i mo thuairim.

 

Níl m’aigne go hiomlán déanta suas agam fós. Táim I gcás idir dhá chomhairle idir cuntasaíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus Córais Faisnéise Bainistíochta san Institiúid Teicneolaíochta, Corcaigh.


Ba mhaith liom printíseacht a dhéanamh chun a bheith i mo leictreoir/mheicneoir/ phluiméar /shúinéir /bháicéir.

 

Bhí post páirtaimseatha agam anuraidh ach d’eirigh mé as mar ba mhaith liom torthaí maithe a fháil san ardteist agus mar sin bíonn orm a bheith ag staidéar ó dhubh go dubh.

 

Bhí mé ag obair in ollmhargadh/ i mbialann /i siopa / le tógálaí. Bhí mé ag freastal ar na custaiméirí/ ag líonadh na seilfeanna / ag déanamh gach rud / ag meascadh stroighne / ag iompar brící. Thaitin an obair go mór liom. Réitigh mé go maith le m’fhostóir(í). Bhí sé/sí/siad an-cheanúil agus buíoch agus bhí an pá go maith freisin –bhí mé ag fáil seacht euro san uair. Rinne mé cairde nua ann freisin atá fós agam.


Chaith mé coicís le cuntasaí do mo thaithí oibre san idirbhliain. Níor bhain mé taitneamh as chun an fhírinne a rá. Cé go raibh gach duine ann go deas, bhí sé beagáinín leadránach. Bhí mé ag déanamh caifé nó ag fótachóipeáil leath den am! Ní raibh aon fhreagracht orm agus ní raibh aon dúshlán ann agus mar sin bhí gach lá an-mhall ar fad.

 

Chaith mé seachtian ag obair i mbunscoil. Bhí mé ag cabhrú le na múinteoirí agus le scoláirí a raibh deacrachtaí acu. Is breá liom a bheith ag deighleáil le páistí. Is breá liom a bhfuinneamh agus a gcuid samhlaíochta. Ní bheadh a fhios agut cad a déarfaidís! Gan amhras, tá an-sásamh ag baint le múinteoireacht mar shlí beatha.

 


cuntasóir accountant

aisteoir actor

antrapeolaí anthropologist

seandálaí archaeologist

ailtire architect

lúthchleasaí athlete

feighlí baby sitter

báicéir baker

baincéir banker

bitheolaí biologist

luibheolaí botanist

dornálaí boxer

tógálaí builder

búistéir butcher

siúinéir carpenter

príomhchócaire chef

glantóir cleaner

gréasaí bróg cobbler

ceardaí craftsperson

rinceoir dancer

dearthóir designer

diosceachaí disk jockey

bleachtaire detective

dochtúir doctor

tiománaí driver

eagarthóir editor

leictreoir electrician

innealtóir engineer

feirmeoir farmer

garraíodóir gardener

staraí history

iriseoir journalist

breitheamh judge

dlíodóir lawyer

léachtóir lecturer

leabharlannaí librarian

bainisteoir manager

meicneoir mechanic

ceoltoir musician

altra / banaltra nurse / female form

pluiméir plumber

póílín policeman (outside Ireland)

garda policeman (inside Ireland_

láithreoir presenter

sagart priest

foilsitheoir publisher

rabaí rabbi

fáílteoir receptionist

eolaí scientist

amhránaí singer

foilsitheoir publisher

rabaí rabbi

fáílteoir receptionist

eolaí scientist

amhránaí singer

foilsitheoir publisher

rabaí rabbi

fáílteoir receptionist

eolaí scientist

amhránaí singer

saighdiúir soldier

múinteoir teacher

tréidlia veterinarian

freastalái waiter

scríbhneoir Writer

 

Ba bhreá liom a bheith i mo mhúinteoir. Cé go bhfuil sé dúshlánach, cheapaim go mbeadh an-sásamh ag baint leis an bpost.

 

 

 


 

 
 
  Site Map